mokslininkai

Savo ligos diagnozę kaunietė gydytojams sufleravo pati, tik nežinojo, kad serga jau daugiau nei 10 metų