/Gegužės 12-toji Tarptautinė slaugytojų diena

Gegužės 12-toji Tarptautinė slaugytojų diena

Tarptautinės raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu, gegužės 12-tąją viso pasaulio slaugytojai švenčia savo profesinę šventę, medicinos sesers Florens Naitingeil garbei minimą jos gimimo dieną.

Anglų medicinos sesuo Florencija Naitingeil (Florence Nightingale) – šiuolaikinės slaugytojo profesijos pradininkė. Kilusi iš aukštuomenės ji pasirinko kilmingai damai neįprastą ir „nederamą“ kelią bei slaugė tūkstančius kareivių Krymo karo metu. Galbūt ji buvo labiausiai neeilinė medicinos sesuo per visą istoriją. Ji konsultavo karalius, karalienes, netgi JAV prezidentas Pilietinio karo metu prašė jos patarimo karo ligoninių klausimais.

Ji reformavo medicinos sistemą Anglijoje, taip pat ir už jos ribų, pirmoji steigė medicinos seserų rengimo mokyklas ir įvedė pažangius slaugymo metodus, kurie išliko iki šių dienų. F. Naitingeil parašė aštuonis ilgus pranešimus ir septyniolika knygų  apie mediciną ir slaugą. Kančia jai visada buvo iššūkis, todėl ji išplėtė slaugos sistemą ir į Anglijos didmiesčių lūšnynų pasaulį, kur gyveno vargšai ir abejotinos reputacijos nelaimėliai.
 
Dėl savo įpročio naktimis karo ligoninėje lankyti sužeistuosius, pasišviečiant žibaline lempa,  ji ir buvo praminta „Ledi su lempa“, kurią savo poemoje „Šventoji Filomena“ apdainavo ir įamžino amerikiečių poetas H. W. Longfellow (1807-1882).

Slaugytojų tikslas yra padėti žmonėms skiekti psichinės, fizinės ir socialinėssveikatos ir gerovės. Niekas kitas taip nesugeba didinti žmonių savirūpą, stiprinti ir saugoti gerą sveikatą, kaip dešinioji gydytojų ranka – slaugos darbuotojai. Šie specialistai sergantiems ir neįgaliesiems padeda palengvinti ir sumažinti neigiamus ligos poveikius, o mirštantiems suteikti fizinę, emocinę ir socialinę priežiūrą.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už kantrybę ir pasiaukojimą darbe, už tai, kad visada skubate padėti, užjaučiate, palaikote tada kai pacientams sunku, pasidžiaugiate su jais laimės akimirką.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *