/Balandžio 18 d. minima Europos pacientų teisių diena

Balandžio 18 d. minima Europos pacientų teisių diena

Kasmet, balandžio 18 d. visoje Europoje minima Europos pacientų teisių diena. Europos Komisija informuoja apie pagrindines ES pacientų teises:

 

 1. Gauti sveikatos priežiūros paslaugas lankantis kitose ES šalyse. Vykstant į vietos gydymo įstaigą tereikia su savimi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę.

 

 1. Gydytis kitoje šalyje ir atgauti už gydymą sumokėtus pinigus. Pinigų kompensavimo mechanizmas yra reguliuojamas tam tikrais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 1. Gauti informaciją apie saugos ir kokybės standartus ES šalyse. Nuo 2013 m. spalio 25 d. nacionalinis kontaktinis centras privalo pacientams teikti informaciją apie jų teises visoje Europoje. Lietuvos Respublikoje tarpvalstybinio sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkcijos priskirtos dviem institucijoms: Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

 1. Būti gydomiems kvalifikuoto sveikatos priežiūros personalo. Visi sveikatos priežiūros profesionalai ES – gydytojai, odontologai, slaugytojai, akušeriai, farmacininkai – privalo būti susipažinę su ES minimaliais reikalavimais sveikatos profesionalams.

 

 1. Gauti medicininių įrašų kopijas.  Pacientas turi teisę gauti visų medicininių įrašų kopijas, jei norėtų užsitikrinti sveikatos priežiūros tęstinumą, gydymą perėmus kitam gydytojui arba nusprendus gydymą tęsti kitoje ES šalyje narėje.

 

 1. Turėti receptą, kuris būtų pripažįstamas ir suprantamas visose ES šalyse. Europos Komisija yra nustačiusi vienodo receptų atpažinimo tarp ES valstybių narių taisykles ir nustačiusi minimalius elementus, kurie turi atsirasti paciento, keliaujančio į kitą ES šalį, vaistų recepte. Prieš pateikiant vaistus ES rinkai, jie turi gauti leidimą iš šalies narės ar Europos Komisijos. Taip užtikrinama, kad pacientai būtų gydomi vaistais, atitinkančiais griežtus kokybės, saugumo ir efektyvumo standartus.

 

 1. Turėti galimybę pranešti apie šalutinį vaistų poveikį.  Visi pacientai turi teisę pranešti, apie bet kokias sukeltas šalutines organizmo reakcijas į vaistą tiesiogiai atsakingoms nacionalinėms institucijoms. Taip pat tai galima padaryti tarpininkaujant gydytojui, vaistininkui, slaugei ar kitam sveikatos priežiūros profesionalui.

 

 1. Būti gydomi saugia medicinine įranga. ES medicininės įrangos standartai vienodai griežtai taikomi visose šalyse narėse pradedant tvarsčiais, baigiant gyvybės palaikymo įranga. Taip siekiama užtikrinti pacientų saugą ir greitą ir saugią prieigą prie inovatyvių technologijų.

 

 1. Iš donorų gauti vienodai aukštos kokybės kraują, organus audinius ir ląsteles. ES nustatė vienodas taisykles visoje ES, siekdama užtikrinti, kad visa donorų dovanota medžiaga yra saugi ir itin atidžiai patikrinta. Taip siekiama užkirsti kelią per kraują plintančioms ligoms: ŽIV, hepatitui ir kt.

 

ES ir daugybė jos organizacijų rūpinasi, jog visiems pacientams vienodai būtų užtikrintos jų teisės. Bet to nepakanka. Kiekvienas pacientas turėtų prisiimti asmeninę atsakomybę už savo sveikatą ir vykdyti savo, kaip paciento, pareigas. Pagal LR pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą, paciento pareigos yra šios:

 

 1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

 

 1. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais.

 

 1. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

 

 1. Pacientas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams kuo išsamesnę ir tikslesnę informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

 

 1. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

 

 1. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

 

 1. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

 

Daugiau informacijos apie pacientų teises ir kitus dominančius klausimus galima rasti ir Europos Komisijos tinklalapiuose.