/2% Parama – Bendradarbiaukime
Skirkite 2% asociacijai Aušvis

2% Parama – Bendradarbiaukime

„Mūsų nedaug, bet mes esame“: Skirti 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą
Asociacijai AUŠVIS

Labai džiugu, kad mes patys turime galimybę nuspręsti kam panaudosime 2% savo jau sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio. Tad, jei dar neapsisprendėte, Skirti 2% sumokėto gyventojų
pajamų mokesčio paramą Asociacijai AUŠVIS.

Visi dirbantys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu
svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir
nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2%. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Jei niekam jo
nepaskirsite, šie 2% mokesčio tiesiog paskęs bendrose biudžeto išlaidose, o Jūs galite paskirti
juos ten, kur Jums atrodo prasminga.

Raginame 2% savo sumokėto pajamų mokesčio skirti toms nevyriausybinėms organizacijoms,
kurių idėjos jums atrodo prasmingos ir kurios iš valstybės negauna jokios paramos.

Ši GPM mokesčių parama yra labai reikalinga Asociacijos veikloms vienijant sergančiuosius
labai reta liga – akromegalija ir ginnt sergančiųjų interesus. Parama šiems žmonėms yra labai
svarbi – sergantiesiems nekompensuojami kai kurie vaistai, jie dažnai priversti avėti nepatogią ir
poreikių neatitinkančią avalynę. Ittin svarbu yra šviesti visuomenę apie ligą ir ankstyvą jos
diagnostiką. Akromegalijos simptomų, priešingai nei daugelio kitų ligų, neįmanoma iškart
pastebėti, todėl diagnozė dažnai būna pavėluota. Šiuo metu liga dažniausiai pastebima tik po 7-
10 metų.

Prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamos kiekviena pavasarį kartu
su metine pajamų deklaracija.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
3V laukelyje – Jūsų vardas;
3P laukelyje – Jūsų pavardė;
4 laukelyje – Jūsų adresas;
5 laukelyje – rašyti metus (2017);

6S laukelyje – žymėti varnele;
E1 laukelyje – rašyti 2;
E2 laukelyje – rašyti 302738581
E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba 1,00 jei dar kam nors norite skirti savo mokesčių dalį;
E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį (įrašykite metus) iki kurių skiriate paramą,

Pasidalinkite informacija su draugais ir bičiuliais.
Dėkojame Jums už paramą.

Žymos: